Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Чернігівській області розпочинає експериментальні роботи зі створення інформаційного навчального середовища галузі "сфера послуг". На першому етапі експерименту передбачається створити електронну бібліотеку навчальної літератури за галузевим спрямуванням та інформаційний навчальний ресурс професійно-теоретичної підготовки в поурочному форматі за професією "Кухар". В роботі беруть участь не лише викладачі і майстри виробничого навчання області, а й колеги з інших регіонів України. Створення галузевого інформаційного середовища потребує колективної роботи багатьох спеціалістів. Тому на навчально-методичний центр покладається завдання координації проектної діяльності всіх учасників. Свою координаційну діяльність Центр здійснює в тісній взаємодії з навчально-методичними центрами інших регіонів.